piątek, 17 października 2014


Geosyntetyki używane są przy budowie autostrad, lotnisk, dróg stałych i tymczasowych, parkingów, skarp, nasypów, torowisk kolejowych, brzegów mórz, rzek, jezior, sztucznych zbiorników i kanałów wodnych, przyczółków mostów i wiaduktów. Mają zastosowanie przy budowie wysypisk odpadów komunalnych i składowisk substancji niebezpiecznych dla otoczenia. Stosowane są przy kondtrukcji dachów odwróconych.